Garantie & aansprakelijkheid

House of Jamie staat voor het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten, ondanks al onze kwaliteitszorg kan het voorkomen dat je een artikel ontvangt dat niet helemaal perfect is of dat kapot gaat nadat het in gebruik genomen is. Wanneer een product gebreken vertoont, gebruik dit dan niet meer bij het kind.

Een beroep doen op de garantieregeling:

 • Wanneer je een beroep wilt doen op de garantieregeling, is het belangrijk dat je het juiste gebruiks- en wasvoorschrift hebt nageleefd. Het product mag alleen op een normaal wasprogramma gewassen worden, zoals vermeld op het was etiket.
 • De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
  • Beschadiging door opzet of nalatigheid.
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
  • Verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van House of Jamie heeft aangebracht dan wel getracht heeft aan te brengen aan het product of het heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
  • Natuurlijke en/of normale slijtage.
  • Beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van het wasetiket en of de gebruiksaanwijzing.

Wat mag je verwachten van House of Jamie:

 • Wij garanderen dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van gebreken.
 • De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode 30 dagen na levering.
 • Als bewijs van garantie geldt de aankoopbon.
 • Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties zal House of Jamie naar eigen keuze de producten vervangen of zorgdragen voor herstel. Wij zullen het beroep op garantie binnen 14 dagen inhoudelijk behandelen. In geval van vervanging dien je zelf de te vervangen producten aan House of Jamie te retourneren.

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid van House of Jamie uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel.
 • House of Jamie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken, stomen of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.
 • House of Jamie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren en of verkeerd gebruik van de door House of Jamie verkochte producten.