PRIVACY VERKLARINGPRIVACY VERKLARING

Via de website https://houseofjamie.com van House of Jamie worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. House of Jamie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Vanaf wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Zodra je onze website bezoekt krijg je de vraag of je akkoord gaat met de cookies. Ga je dat niet, dan kun je onze website wel gebruiken maar hebben wij geen mogelijkheid om je herhaalbezoek te herkennen, je voorkeuren te herkennen en formulieren versneld in te vullen. Ook kunnen we geen bezoekstatistieken verzamelen die ons helpen de website te verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies zie de cookieverklaring.

Je kunt je via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief waarin wij je informeren over nieuwe collecties en producten, one day shops en speciale aanbiedingen. Daarnaast is het mogelijk dat je zelf via onze website contact opneemt, met een vraag of voor een sollicitatie.

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je je aangegeven hebt met ons in contact te willen blijven. Dit doen we om:

 • Bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken
 • Te kunnen reageren op een vraag of verzoek je de nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het verwerken van een bestelling baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op de door jou gegeven toestemming;
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf via opt-out uitschrijft;
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf via opt-out uitschrijft;

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Factuuradres
 • Bezorgadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • BIC
 • Bestelde producten
 • Eventuele retouren
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

House of Jamie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, bewaren we je persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar vanwege de fiscale wetgeving.

Wanneer je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. Jouw input is van grote waarde voor ons, hier kunnen wij van veel van leren.

Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is.

Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er mogelijk in de nabije toekomst een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

House of Jamie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de levering van door jou bestelde producten. In dit laatste geval schakelen wij derde partijen in bij het uitvoeren van een bestelling, het regelen van de verzending, het uitvoeren van een kredietcheck en andere veiligheidscontroles. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. House of Jamie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen jouw naam, adres, e-mail, betaalpas en/of bankgegevens of andere persoonlijke informatie niet verkopen aan derden.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal format ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digital format van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door House of Jamie Je kunt een verzoek daartoe sturen naar info@houseofjamie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

House of Jamie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@houseofjamie.com.

House of Jamie heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Inzet van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewalls
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Alhoewel onze producten gericht zijn op “boys & girls van 0-8 jaar” heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houseofjamie.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

House of Jamie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een medewerker van House of Jamie tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar de House of Jamie website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan jullie om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Is er iets onduidelijk?

Mocht je vragen hebben over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een email te sturen naar info@houseofjamie.com.